Nadměrná tělesná hmotnost (nadváha, obesita) trápí stále více lidí. Důvody jsou nejen estetické, ale zejména zdravotní.

Na úvod je třeba říci, že nadváha/obesita je většinou důsledkem souběhu řady okolností, z nichž zcela zásadní je dědičná dispozice, tedy vrozená vloha k tloustnutí, kterou si postižený jedinec nijak nezavinil. Jde o soubor dědičně podmíněmých mechanismů, jež ovlivňují řadu dějů, které souvisí s příjmem potravy a látkovou výměnou. 

Bohužel současné možnosti medicíny neposkytují bezpečné a široce použitelné způsoby, jak nevhodnou  dědičnou vlohu jednoduše usměrnit a zabránit tak rozvoji tloušťky. Vědecké poznatky v této oblasti se rychle rozvíjejí a je pravděpodobné, že v budoucnu takové nástroje budou k dispozici.

Do té doby nezbývá, než se soustředit na příčiny, které ovlivnit lze. 

Byly vyvinuty farmaceutické preparáty jež měly vést ke ztrátě hmostnosti a udržení optimální váhy. Ať už mají tyto látky snižovat chut k jídlu, chuť na sladké, nebo bránit vstřebávání některých živin, jejich používání sebou často přináší rizika a hlavně jejich efekt je dočasný.

V současné době je jedinou bezpečnou metodou k trvalému udržení nižší váhy a současně zlepšení zdraví  -  trvalá změna životního stylu, a to ve třech oblastech.

V první řadě jde o mentální změnu, změnu pohledu na sebe , své zdraví  a život.  Druhou oblastí  je změna stravovacích návyků a  tou třetí pak návyků pohybových. 

Pro nemocné, kde tento postup nezajistí účinnou kontrolu hmotnosti je dále možnost podstoupit některý z řady bariatrických výkonů na trávící trubici, jež různými mechanismy omezují  možnost přísunu potravy a jejího vstřebávání.

Pro úplnost je třeba zmínit, že sklon k tloušťce bývá také posilován doprovodnými okolnostmi jsko jsou přidružená onemocnění,  léky, některé hormonální změny.