Provádíme punkce ložisek ve štítné žláze pro posouzení jejich biologické povahy. 

Jde o krátký ambulantní výkon, kdy je pod ultrazvukovou kontrolou zavedena tenká jehla přes pokožku do požadované oblasti štítné žlázy a do konusu jehly je nasáto malé množství směsi tkáně a krve , jež je odesláno k vyhodnocení do bioptické laboratoře. Výkon je zpravidla jen mírně bolestivý, obdobně jako například odběr krve ze žíly.

Před výkonem je pořízen písemný informovaný souhlas pacienta s  aspirační biopsií.